Be independent! #zelfredzaamheid, wat is dat?

Be independent! #zelfredzaamheid, wat is dat?

Wij, Rowie, Soraya, Rachelle, Renca, Najima, Jolien en Anne zijn studenten Sociaal Pedagogische hulpverlening van Hogeschool Rotterdam. Een half jaar geleden zijn wij in opdracht van Hogeschool Rotterdam en Chicks and the City een onderzoek gestart naar de zelfredzaamheid van jongeren in deelgemeente Feyenoord te Rotterdam. Hierbij zijn wij in contact gekomen met verschillende organisaties waaronder de kindertelefoon. Hierover kun je in dit stuk meer lezen. Dit onderzoek was ontzettend leuk om te doen, zeker omdat het resultaat in deze column vorm heeft gekregen. Als groep vonden wij het leuk om dit onderzoek te doen en zijn we zeer tevreden over het resultaat. Wij wensen jullie veel leesplezier!

 

Wist je datjes

Wist je dat in deel gemeente Feyenoord;

17% van 14 en 15 jaar een hoge score op psychosociale problemen heeft?

– 20% van de jongeren van 14 en15 jaar aangeeft in het afgelopen jaar suïcide gedachten te hebben gehad

– 18% van de inwoners tussen 16 & 55 jaar depressief is tegenover 11% in heel Rotterdam

– medicijngebruik tegen angst, depressie, stress en spanning onder inwoners van 16 – 55 jaar 10% is tegenover 6% in heel Rotterdam

– 63% van de inwoners een lagere opleiding heeft (lager onderwijs: Mavo, Lbo) tegenover 49% in heel Rotterdam

– 16% van de inwoners een hoge opleiding heeft (hbo, Wo) tegenover 26% in heel Rotterdam

 

Be independent!

Heb je ooit je ouders horen zeuren dat je je kamer moet opruimen? Dat je wat meer dingen zelf moet doen en meer verantwoordelijkheid moet nemen? Dat zorgt misschien wel voor wat irritaties tussen jou en je ouders. Dit heeft allemaal te maken met het feit dat de meeste ouders je proberen te begeleiden naar een zelfstandig leven, het uiteindelijke doel is dat je zelfredzaam bent.

De meesten hebben weleens van zelfredzaamheid gehoord, maar wat betekent het nu eigenlijk? Je bent zelfredzaam als je een zelfstandig leven kan leiden en je eigen problemen kan oplossen. Klinkt misschien heel zakelijk, maar jij wilt toch ook je eigen huis hebben als je ouder bent? En je wilt toch ook voor jezelf kunnen zorgen zonder hulp van bijvoorbeeld je ouders of een opa of oma?

Problemen waar je als jongere mee kan lopen zijn bijvoorbeeld probleemgedrag, jeugdcriminaliteit en cyberpesten. Probleemgedrag is gedrag dat door de omgeving als moeilijk handelbaar wordt ervaren. Het is afhankelijk van de situatie, persoonlijkheidskenmerken en de naaste omgeving. Soms is er sprake van jeugdcriminaliteit. Jongeren die op straat hangen, voor overlast zorgen en hinderlijk gedrag vertonen. Er is natuurlijk wel een verschil tussen een jeugd crimineel en een puber die opstandig is.

stop bullying

Er zijn veel organisaties die jongeren begeleiden bij de weg naar zelfredzaamheid en één van deze organisaties is de Kindertelefoon. Misschien heb je zelf weleens contact opgenomen met de Kindertelefoon. Het uitgangspunt van de Kindertelefoon is het vergroten van de zelfredzaamheid van kinderen en jongeren.

logo kindertelefoon

De kindertelefoon

Soms heb je het gevoel dat je iets wilt bespreken met iemand, maar niet weet met wie omdat ze je niet zullen begrijpen of geen tijd hebben om naar je te luisteren of omdat je het niet met iemand wilt bespreken die je kent. Je moet het echt bij iemand kwijt, want zelf kom je er niet uit. Je kan de Kindertelefoon dan bellen en chatten om anoniem over datgene te praten waarmee jij zit. Er kunnen diverse redenen zijn waarom je met de Kindertelefoon belt. Het kan gaan om een ruzie met je vrienden of met je ouders, maar het kan ook gaan over verliefdheid. Samen met jou zoekt de Kindertelefoon naar een oplossing (Kindertelefoon, 2014).

 

Voorbeeldcasus

Een meisje van 17 belt met het probleem dat ze zwanger is, ze zou het kindje graag willen houden, maar dat willen haar ouders absoluut niet. Door middel van het stellen van vragen probeert de Kindertelefoon samen met het meisje de situatie goed in kaart te brengen, samen de mogelijkheden te bespreken en samen voor en nadelen van een kindje houden afwegen. Misschien is er nog iemand in haar omgeving wie haar hierbij zou kunnen helpen of kan ze eventueel hulp zoeken bij een instantie zoals het FIOM.

 

Belangrijk is in ieder geval dat het meisje ook ZELF nadenkt over de mogelijkheden die zij heeft en welke zij daarvan het liefst wil kiezen.

In het Kindertelefoon Magazine (2013) komen ervaringsverhalen terug van mensen die in de afgelopen jaren met de Kindertelefoon gebeld hebben. Ze kijken terug op hun ervaring met de Kindertelefoon. Een vrouw belde de Kindertelefoon op 12 jarige leeftijd en vond het contact met de Kindertelefoon fijn, de vrijwilligster die ze aan de telefoon had stelde haar op haar gemak. Toen ze had opgehangen had ze een gevoel van opluchting. Een man belde de Kindertelefoon op 13 jarige leeftijd en vertelt dat hij bij de Kindertelefoon een noodkreet heeft kunnen uiten, hij vond het fijn om iemand aan de lijn te krijgen met wie hij in vertrouwen kon praten.

 

Zie hier een filmpje van de Kindertelefoon Rotterdam van Yes We Care TV

De Kindertelefoon helpt kinderen en jongeren sinds 1979. Zit je ergens mee en wil je er in vertrouwen over kunnen praten, dan kan je de Kindertelefoon bellen. Zij zullen je zo goed mogelijk proberen te helpen en samen met jou een oplossing bedenken.

Zie hier het filmpje van de Kindertelefoon met het thema Gevoelens

Andere organisaties die jongeren begeleiden bij de weg naar zelfredzaamheid zijn R-newt Contour De Twern en Thuis op Straat (TOS). Bij R-newt vinden ze het belangrijk om met z’n allen te werken aan een fijne samenleving, door sterke wijken en dorpen waarin mensen zichzelf kunnen zijn. R-newt hecht zich aan vier kernwaarden; hart voor vrijwilligers, samenredzaamheid, weten van wijken en sterk in netwerken.

TOS werkt aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. TOS organiseert diverse activiteiten voor jeugd en betrekt hierbij ook de buurtbewoners. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd voor jeugd van 4 tot 23 jaar. De georganiseerde activiteiten zijn ook leerzaam en spelen hierdoor ook een rol bij de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van jongeren. Hierdoor groeit de jeugd die mee doet aan de activiteiten in hun eigen ontwikkeling.

wijk

Er zijn veel organisaties in Rotterdam die jongeren ondersteunen bij de weg naar zelfredzaamheid. Mocht je ergens hulp bij nodig hebben of het gevoel hebben over iets te willen praten in vertrouwen, zoek dan een organisatie die bij je past. Denk aan jezelf en aan wat jij prettig vindt!

 

Chicks And The City is ook een heel tof project dat spelende wijs aan zelfredzaamheid werkt! lijkt je het leuk om mee te doen aan dit meiden participatie project? Laat het weten! info@chicksandthecity.nl

(meer informatie lees je hier!)

961414_1027657617247572_1446713786_n

Rowie, Soraya, Rachelle, Renca, Najima, Jolien en Anne (studenten Sociaal Pedagogische hulpverlening van Hogeschool Rotterdam)

voor Chicks And The City.

 

 

Bronvermelding:

Kindertelefoon (2014). Informatieboekje over de Kindertelefoon. Geraadpleegd op 10-01-2015

 

Kindertelefoon (2013). Kindertelefoon Magazine. Geraadpleegd op 14-1-2015

Share This

About the author

CATC

2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *