#SUPERCHICK

Te gast is een vrouwelijk rolmodel dat als inspiratiebron dient voor de Chicks.